Luk virksomhed - Guide til lukning af virksomhed

Luk virksomhed - Guide til lukning af virksomhed

August 25, 2023 · 5 minutter

Som virksomhedsejer kan det, af mange årsager, blive nødvendigt at lukke sin virksomhed. Der findes mange forskellige måder at lukke sin virksomhed på, alt afhængig af hvilken virksomhedsform du har. Der er mange ting, der skal tages stilling til, når virksomhedens skal lukkes - og meget, der skal afvikles. Det er ikke bare at afvikle sit CVR-nummer. I dette blogindlæg forsøger vi at gøre dig klogere på, hvordan du lukker din virksomhed.

Luk virksomhed

Er du nået til et punkt, hvor du som virksomhedsejer skal til at lukke din virksomheden for at starte et nyt kapitel? Det er vigtigt, at du får styr på skatten og udestående med Skattestyrelsen. Derudover skal du afslutte momsen og eventuelt rette forskudsopgørelsen. Virksomheden skal naturligvis lukkes hos det offentlige - og du skal have et papir på lukningen. Alt dette, og mere til, går vi i dybden med. Punkterne vi vil gå igennem er:

  • Proces for lukning af virksomhed.
  • Hvordan lukkes personligt ejet virksomhed?
  • Hvad koster revisor til lukning af selskab?
  • Få hjælp fra revisor til lukning af virksomhed.

Proces for lukning af virksomhed

Processen for lukning af en virksomhed varierer meget fra virksomhed til virksomhed, da det kommer an på, hvilken virksomhedstype din virksomhed er. I dette blogindlæg tager vi dig igennem processen for lukning af virksomhed - uanset om det er en enkeltmandsvirksomhed, ApS, IVS eller A/S.

Hvordan lukkes personligt ejet virksomhed?

Når du har sikret ovenstående, er du klar til at lukke din personligt ejet virksomhed, som tæller enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) eller et I/S.

1. Sikre adgang til virksomhedens digitale post

Hvis du ejer en personligt ejet virksomhed som f.eks. en enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt, at du sikre dig, at du fortsat har adgang til virksomhedens digitale postkasse. Du risikerer nemlig at miste vigtige og nødvendige dokumenter og bilag, som ikke kan genskabes, når din personligt ejet virksomhed først er lukket.

Er du ejer af virksomheden, har du som regel adgang til virksomhedens digitale postkasse via din oplysninger og NemId - hvis du altså har synkroniseret din private e-Boks til erhverv.

2. Luk virksomheden hos myndighederne

Når du har sikret dig adgang til ovenstående, er du klar til at lukke din virksomhed. Dette gør du på Virk - hvor du også angiver en ophørsdato. På ophørsdatoen afmeldes dine registreringer for fx moms, A-skat m.m.

3. Afslut moms

Du skal indberette og betale moms t.o.m. den dato, du har oplyst som ophørsdato, da du lukkede din virksomhed. Hvis ikke du har haft nogen aktivitet - og du i øvrigt ikke har beholdt varer eller driftsmidler i perioden frem til, du lukkede din virksomhed, skal du indberette 0 kr.

Det er forskelligt, hvordan du skal opgøre momsen afhængigt af, om du sælger eller selv beholder varer og driftsmidler fra din virksomhed.

4. Ret forskudsopgørelse

Når du har lukket din personligt ejet virksomhed, skal du huske at opdatere din forskudsopgørelse, så du er sikker på, at du betaler den rigtige skat.

Læs mere om forskudsopgørelse ved lukning af virksomhed på skat.dk

5. Skatteregnskab og oplysningsskema

Du skal lave et skatteregnskab for året, hvor du lukker din virksomhed - uanset hvornår på året, det sker.

  1. juli året efter du lukkede din virksomheden skal du rette årsopgørelsen/oplysningsskemaet.

6. Gem regnskaber i 5 år

Det er vigtigt, at du gemmer dine regnskaber og andre relevante bilag i mindst fem år efter virksomhedens ophør. Det er nemlig et lovkrav.

Luk selskab

Hvis du frivilligt vil lukke et selskab som fx ApS, IVS eller A/S, kan det gøres på to følgende måder:

Betalingserklæring:

Med en betalingserklæring erklærer du fx, at al gæld er betalt. Denne skal underskrives af alle kapitalejere.

Frivillig (solvent) likvidation:

En frivillig likvidation skal bestemmes på en generalforsamling, hvorfor det oftest tager længere tid end med en betalingserklæring.

Når et selskab er solvent, vil det sige, at det er i stand til at opfylde dets økonomiske forpligtelser - og kan dermed lukkes via opløsning ved betalingserklæring eller frivillig likvidation. Hvis selskabet ikke er i stand til ovenstående, er det insolvent - og kan dermed lukkes via konkurs eller tvangsopløsning.

Det er meget forskelligt fra selskab til selskab, hvad den bedste løsning af de to ovenstående metoder er, da det kan afhænge af størrelsen og kompleksiteten af dit selskab.

Det anbefales kraftigt, at du søger rådgivning hos en specialist, når du skal lukke et selskab - så du er sikker på, at det bliver lukket korrekt.

En revisor kan hjælpe dig med det afsluttende skatteregnskab samt en opgørelse af eventuelle fortjenester eller tab. Dette skal oplyses i din selvangivelse. Herudover skal du også indberette dit momsregnskab til og med den dato, hvor virksomheden ophører. Der er deadlines, der skal holdes samt formaliteter, der skal være på plads - så det vil altid være en god idé at have en revisor til at overse processen.

Proces for lukning af selskab

1. Sikre adgang til selskabets digitale post

Det er vigtigt, at du sikrer adgang til selskabets digitale post - samt at du er opmærksom på, at eventuelle NemID medarbejdersignaturer lukkes og disse ikke længere har adgang til selskabets digitale post.

2. Afmeld alle pligter

Alle pligter skal meldes - dette tæller moms, arbejdsgiver (A-skat, AM-bidrag, ATP, e-indkomst), lønsum, punktafgifter, importør- og/eller eksportørregistrering. Alle pligter afmeldes på Virk.dk

3. Anmod om §216-erklæring

Inden en måned efter du har lukket selskabet, skal du bede Skattestyrelsen om en §216-erklæring. Erklæringen er dokumentation for, at der ikke er skatte- og afgiftskrav i selskabet.

4. Udfyld og underskriv betalingserklæring

Betalingserklæringen skal udskrives, og underskrives af alle kapitalejere som dokumentation for, at al gæld, forfalden som uforfalden, er betalt, og at selskabet er opløst.

5. Indsend dokumentation

Når du har modtaget §216-erklæringen fra Skattestyrelsen, skal du senest to uger efter indsende dokumenter via Virk.

Hvad koster revisor til lukning af virksomhed?

Priserne på en revisor til nedlukning af en virksomhed vil variere, da den tidsmæssige byrde, der forbindes med dens udførelse afhænger af mange faktorer, der er individuelle for den pågældende virksomhed. Af selvsamme årsag kan det være svært at give én konkret pris, der er retvisende.

Hjælp til lukning af virksomhed

Har du brug for hjælp til lukning af din virksomhed? Lad os hjælpe dig. Vi finder dig flere uforpligtende tilbud fra revisorer med særlig interesse for din konkrete sag - helt gratis.

På denne måde kan du sammenligne priser og services fra flere revisorer i Danmark. Det er nemt og gratis, og du har intet at tabe - kun tid at vinde og penge at spare.

Relaterede blogs