Guide: Registrering af virksomhed

Guide: Registrering af virksomhed

August 25, 2023 · 4 minutter

Indholdsfortegnelse

Før du kan opstarte og registrere din virksomhed, skal du tage stilling til hvilken type virksomhed du vil starte. I processen af virksomhedens registrering skal du nemlig vælge virksomhedsform, dette valg definerer efterfølgende de regler der gælder for virksomheden.

Dette blogpost tager udgangspunkt i de mest anvendte virksomhedstyper, heriblandt: Enkeltmandsvirksomhed, Anpartsselskab ApS, Interessentskab I/S og Aktieselskab A/S.

Virksomhedsformer

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed med kun en ejer, som personligt hæfter for virksomheden. De væsentlige kendetegn af en enkeltmandsvirksomhed er følgende:

 • Ingen kapitalkrav
 • Gratis at registrere
 • Personlig hæftning med egen formue

Anpartsselskab ApS

Et anpartsselskab er et selskab, hvor ejernes indskud er fordelt på anparter, og hvor den enkelte kun hæfter med eget indskud i selskabet. De væsentlige kendetegn for et anpartsselskab er følgende:

 • En eller flere ejere (personer eller virksomheder)
 • Selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne kun hæfter for deres indskudte kapital
 • Minimum start kapitalindskud på 40.000 kr.
 • Et ApS skal føre regnskab og indberette sin årsrapport
 • Det koster 670 kr. at registrere et ApS

Interessentskab I/S

Et interessentskab er ejet af mindst to ejere, som kaldes interessenter. Det kan enten være personer eller virksomheder. Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk. De væsentlige kendetegn for et interessentskab er følgende:

 • Ingen kapitalkrav
 • Ingen pligt til at indsende årsrapport, hvis en af interessenter er en fysisk person.
 • Pligt til at indsende årsrapport, hvis alle interessenter er selskaber eller lign.

Aktieselskab A/S

Et aktieselskab er et selskab, hvor aktionærernes indskud er fordelt på aktier, hvor de kun hæfter med deres indskud i selskabet. De væsentlige kendetegn for et aktieselskab er følgende:

 • En eller flere ejere, som er personer eller virksomheder, der ejer aktierne i virksomheden.
 • Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne kun hæfter for deres indskud.
 • Minimum start kapitalindskud på 400.000 kr.
 • Selskabet skal føre og indberette regnskab
 • Det koster 670 kr. At registrere et A/S

Hvordan opretter jeg min virksomhed?

Registrering af din nye virksomhed eller selskab foregår digitalt på Virk, og vil efterfølgende blive offentliggjort i CVR. Registreringen indebærer en lang række forskellige virksomheds- og foreningsformer. Der er krav og regler for alle virksomheder, når det kommer til oprettelse af virksomhed og CVR-nummer. Kravene er dog få for enkeltmandsvirksomheder, sammenlignet med når du skal stifte og registrere et selskab.

Først når du har registreret dig og er blevet tildelt et CVR-nummer, kan du føre forretning med alt, hvad dertil hører på lovlig vis.

CVR

Når du registrerer din virksomhed, får du tildelt et CVR-nummer. Dette nummer identificerer en juridisk enhed, og kan også bruges til følgende:

 • Få NemKonto til erhverv
 • Få en NemID medarbejdersignatur
 • Få adgang til Digital Post for virksomheder

Ting du skal huske ved oprettelse af virksomhed

Branchekode

I forlængelse af registreringen af din virksomhed, bliver du også bedt om at vælge en branchekode. Branchekoden er internationalt og har til formål at angive, hvilken branche din virksomhed arbejder indenfor.

Skatte- og afgiftsmæssig registrering

Samtidig med at du registrerer din virksomhed, skal du også tage stilling til skatte- og afgiftsmæssig registrering. Det er heriblandt; moms, lønsumsafgift, eksport og import af varer uden for EU, ansatte i selskabet og punktafgifter. 

Moms

I forlængelse af stiftelsen kan din virksomhed registreres for moms, eller når du får momspligtige aktiviteter i virksomheden.

Lønsumsafgift

Hvis du sælger momsfri ydelser, fx banker, pensionskasser m.v., skal du ikke registreres for moms men typisk for lønsumsafgift. 

Eksport og import af varer uden for EU

Din virksomhed skal registreres som importør- og/eller eksportør, for at kunne købe og/eller sælge varer uden for EU.

Ansatte i selskabet

Virksomheden skal registreres som arbejdsgiver, hvis du som selskab for ansatte. Dette er for at kunne angive og indbetale A-skat, am-bidrag m.v.

Punktafgifter

Hvis virksomheden fremstiller varer her i landet eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet, skal din virksomhed registreres for punktafgifter.

Hjælp til registrering af virksomhed

Virker det overvældende med regler og potentielt kapitalindskud? Hvis du ikke er helt tryg ved at oprette din virksomhed selv, så kan du få hjælp til virksomhedens stiftelse og registrering hos Ageras. Vi kan matche dig med den helt rette revisor, som kan hjælpe dig med hele processen, så du kan fokusere på at drive din virksomhed.

Dette gør vi nemt, hurtigt og effektivt, hvor vi giver dig op til tre forskellige tilbud - helt gratis og uforpligtende.

Relaterede blogs