Feriepenge: Hvordan indberetter og indbetaler man feriepenge?

Feriepenge: Hvordan indberetter og indbetaler man feriepenge?

August 25, 2023 · 4 minutter

Indholdsfortegnelse

Er du virksomhedsejer, er der flere ting, du skal kende til i forbindelse med feriepenge. Vi har derfor samlet de vigtigste punkter angående feriepenge i denne artikel.

Feriepenge

Feriepenge kan være mange ting afhængigt af forskellige betingelser og ansættelsesforhold. Som funktionæransat har man oftest ret til feriepenge, da man typisk opfylder alle krav - hvis alle krav ikke opfyldes, får man feriegodtgørelse.

Vi vil dykke lidt dybere i hvad feriepenge er, og hvornår feriepenge indberettes og indbetales. De punkter vi vil gå igennem er:

 • Den nye ferielov.
 • Hvornår feriepenge skal indberettes,
 • Hvordan feriepenge skal indberettes.
 • Hvordan fejl i indberetning af feriepenge rettes.

Den nye ferielov

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Du har som virksomhedsejer sandsynligvis stiftet bekendtskab med den, men for en god ordens skyld opfrisker vi lige to væsentlige ændringer, der blev lavet:

 • Ændring i perioden man kan afholde ferie.
 • Ændring i hvor ofte du skal indberette og indbetale feriepenge.

Med den gamle ferielov optjente man sin ferie forskudt fra, hvornår den kunne afholdes. Det er nu ændret til, at man kan afholde sin ferie i hele optjeningsperioden plus fire måneder. Du skal derfor indberette og indbetale oftere, end du har været vant til. 

Tre betingelser afgør, om man har ret til feriepenge, og de skal være opfyldt. Betingelserne er:

 • På helligdage modtager den ansatte fuld løn.
 • Under sygdom modtager den ansatte fuld løn.
 • Den ansatte har et opsigelsesvarsel på minimum en måned.

Funktionæransatte har typisk ret til ferie med løn, fordi de i de fleste tilfælde er ansat under de tre ovenstående betingelser. Den ansatte får derimod feriegodtgørelse på 12%, hvis bare én af betingelserne ikke er opfyldt.

Vil du vide mere om den nye ferielov, så har lønsystemet Salary skrevet en god guide til den nye ferielov.

Hvornår skal feriepenge indberettes?

Der er to regler, der bestemmer, hvornår du skal indberette feriepenge.

Timelønnede medarbejdere

Hvis du har timelønnede medarbejdere, er indberetningsfristen bestemt ud fra, hvornår lønperioden ligger. Hvis den slutter den 15. eller tidligere i måneden, skal du indberette, inden måneden er omme. Slutter lønperioden den 16. eller senere på måneden, skal du indberette inden den 15. i næste måned. Du skal indbetale feriepengene til samme frist, som de skal indberettes.

Fratrådte funktionærer

Har du medarbejdere, der holder ferie med løn, har du ikke pligt til at indberette og betale deres feriepenge, før medarbejderen fratræder sin stilling. Du skal indberette senest den sidste dag i den måned, hvor medarbejderen stopper. Dette vil sige, at uanset om vedkommende stopper den 31/3 eller 10/3, skal feriepengene indberettes den 31/3. Her er fristen for indbetaling også den samme, altså den sidste dag i den måned din medarbejder stopper.

Hvordan skal feriepenge indberettes?

Når du skal indberette feriepenge for en timelønnet, skal du logge ind på eIndkomst. Her er der en række felter, der skal udfyldes. De informationer du skal have klar er:

 • Det optjente bruttoferiepengebeløb.
 • A-skatten af feriepengene.
 • AM-bidrag af feriepengene.
 • Optjente feriepenge efter fradrag af AM-bidrag og A-skat.
 • Antal optjente feriedage svarende til det optjente feriepengebeløb.
 • SE-nummer på den der skal udbetale nettoferiepengene.

Hvis du har medarbejdere ansat, der afholder ferie med løn, skal du ikke længere indberette det. Det er først, når medarbejderen stopper, og kun hvis vedkommende har tilgodehavende feriedage. Her skal du have følgende informationer klar:

 • Det samlede optjente feriepengebeløb før fradrag af AM-bidrag og A-skat.
 • A-skatten af feriepengene.
 • AM-bidrag af feriepengene.
 • SE-nummer på den der skal udbetale nettoferiepengene, når den optjente ferie til sin tid afholdes.
 • Den dato funktionæren fratræder. Som regel den sidste dato i en måned.
 • Det år hvor de specificerede tilgodehavende feriepenge og -dage er optjent.
 • Antal tilgodehavende feriedage for ovenstående ferieår.
 • Tilgodehavende nettoferiepenge for ovenstående ferieår. Det vil sige bruttobeløbet efter fradrag af AM-bidrag og A-skat.

Ret fejl i indberetning af feriepenge

Hvis du har lavet en fejl i din indberetning, er det vigtigt, at du retter den hurtigst muligt. Det gør du ved at lave en ny indberetning med præcis sammen informationer, men med modsat fortegn ved beløbet og antal dage der er optjent feriepenge for. Det er vigtigt, at du husker at gøre det for samme periode. Når dette er gjort, har du “nulstillet” og kan nu indberette igen med de korrekte oplysninger.

Hvis du vil være helt sikker på, at indberetning og indbetaling af feriepengene bliver gjort korrekt, kan du med fordel benytte en revisor.

Hjælp til feriepenge

Hvis du har brug for hjælp til at beregne feriepenge og feriedage, kan du få hjælp fra en revisor eller bogholder. Hos Ageras kan du få op til 3 gratis tilbud fra revisorer eller bogholdere. Det er både gratis og uforpligtende. 

Relaterede blogs