Hvordan laver man en faktura?

Hvordan laver man en faktura?

August 25, 2023 · 4 minutter

Indholdsfortegnelse

Hvad er en faktura?

En faktura er en betalingsanmodning, som en virksomhed sender til en kunde for varer eller tjenester, der er blevet leveret. Fakturaen er en vigtig del af virksomhedens økonomiske proces, da den registrerer salget og fastlægger betalingsvilkårene. 

Fakturaer er også vigtige for regnskabsmæssige formål, da de bruges til at holde styr på virksomhedens indtægter og udgifter. Fakturaer fungerer som dokumentation for transaktioner, der er foretaget, og de kan bruges til at udarbejde regnskaber og betale skat

Udstedelse af fakturaer er også en vigtig del af virksomhedens forhold til dens kunder. Det viser, at virksomheden er professionel og pålidelig og giver kunden mulighed for at kontrollere, at fakturabeløbet er korrekt, før de betaler. Fakturaer er et centralt og vigtigt element i enhver virksomheds økonomiske processer og relationer til kunderne. 

En faktura kan sendes i forskellige formater, herunder papirfakturaer, elektroniske fakturaer eller fakturaer i PDF-format. Elektroniske fakturaer er blevet mere og mere populære i de seneste år, da de er mere miljøvenlige og hurtigere at håndtere end papirfakturaer.

Hvordan laver man en faktura?

Når man skal lave en faktura, kan man vælge at gøre det manuelt ved at skrive den i hånden eller bruge et fakturaprogram til at oprette den digitalt.

Forskellen mellem manuelle fakturaer og elektroniske fakturaer ligger primært i den måde, de oprettes og sendes på. Manuelle fakturaer oprettes typisk ved at skrive dem i hånden eller ved at bruge en faktura skabelon i et regnearksprogram som Excel. De printes derefter og sendes til kunden via post eller mail.

Elektroniske fakturaer, derimod, oprettes og sendes digitalt via et fakturaprogram eller en online faktura tjeneste. Faktura Programmet gør det muligt at oprette, sende og håndtere fakturaer i en mere effektiv måde, da det giver mulighed for at automatisere en stor del af faktureringsprocessen. Den kan omfatte alt fra at oprette og sende fakturaer til at registrere betalinger, sende påmindelser og oprette rapporter.

En anden fordel ved elektroniske fakturaer er, at de kan sendes og modtages næsten øjeblikkeligt. Det betyder, at kunden kan modtage fakturaen og betale den hurtigere, hvilket kan have en positiv effekt på likviditeten i virksomheden.

Både en fysisk og en elektronisk faktura skal indeholde de samme oplysninger for at opfylde kravene i lovgivningen.

Hvad skal en faktura indeholde?

I Danmark skal en faktura ifølge dansk lovgivning som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Navn og adresse på sælgeren, dvs. din virksomhed.

  • Navn og adresse på køberen, dvs. din kunde.

  • CVR-nummer eller tilsvarende identifikationsnummer på sælgeren.

  • Fakturanummer og fakturadato.

  • Beskrivelse af de varer eller tjenester, der er blevet leveret, herunder antal og eventuelle varenumre.

  • Pris pr. enhed for de varer eller tjenester, der er blevet leveret.

  • Samlet beløb der skal betales, inklusiv moms og andre afgifter, hvis det er relevant.

  • Momsbeløb og momsprocent for de varer eller tjenester der er blevet leveret.

  • Betalingsvilkår, herunder betalingsfrist og eventuelle gebyrer ved sen betaling.

  • Kontaktoplysninger for sælgeren, herunder e-mailadresse, telefonnummer og eventuelt bankinformation.

Derudover skal fakturaen indeholder oplysninger om, hvorvidt sælgeren har registreret sig for moms i Danmark eller i et andet EU-land. Samt eventuelle særlige momsmæssige forhold, fx hvis fakturaen vedrører varer eller tjenester, der er fritaget for moms eller moms pålægges med omvendt betalingspligt.

En faktura skal være udstedt i et originalt eksemplar og angive en betalingsfrist på mindst 10 dage, medmindre andet er aftalt mellem sælger og køberen.

Det er vigtigt at bemærke, at kravene til fakturaoplysninger kan ændre sig over tid, og det er derfor altid en god idé at holde sig ajour med de seneste regler og krav inden for fakturering.

Hjælp til fakturering

Har du brug for hjælp til fakturering? Det kan vi hos Ageras hjælpe dig. Vi matcher dig med den rette revisor, som er ekspert i feltet. Dermed kan du spare tid og sikre, at dine fakturaer er korrekte og opfylder lovgivningens krav. Det kan også give dig bedre overblik over din virksomheds økonomi og hjælpe dig med at holde styr på dine betalinger og opkrævninger.

Relaterede blogs